12.1.2021

Paikallisuudella on nykyään yhä suurempi merkitys

Puhelimen käyttäminen, roskasäiliön tyhjennys, sähkön käyttäminen ja oman talon lämpimänä pitäminen ovat nykyajan ihmiselle kertakaikkisia välttämättömyyksiä, joita ilman on hyvin vaikeaa tulla toimeen. Mahdotontakin, sanoisi moni. Silti näitä palveluja tarjoavista yhtiöistä eteisen lattialle tai postiluukkuun kolahtava lasku saa joskus kirjeen avaajan hartiat lysähtämään alas – tämäkin vielä!

Kun jokin asia taustalla toimii hyvin, se muuttuu äkkiä näkymättömäksi, näkymätön muuttuu herkästi itsestäänselvyydeksi ja sen jälkeen lasku ”ikäväksi yllätykseksi”, vaikka se saattaakin mahdollistaa koko arjen sujumisen ja asumisen mukavuuden. Tai voisihan kaiken tehdä itsekin tiukan paikan tullen: kuljettaa roskat itse jätteenlajittelupaikalle, tehdä sähköä itse aggregaatilla, hoitaa yhteydenpidon kirjeillä ja lämmittää taloa polttopuilla. Maksamalla tärkeistä palveluista yrityksille jää enemmän aikaa nauttia elämästä ja ihmisistä ympärillämme ja sillä jos millä on yhä suurempi merkitys kaikille.

Vastuullinen liiketoiminta tukee konkreettisesti maakunnan elinvoimaa

Sen lisäksi, että yritykset tuottavat palveluita helpottamaan elämäämme, vastuullinen liiketoiminta vaikuttaa positiivisesti koko ympäröivään yhteiskuntaan rahavirtojen kautta. Paikallisen yrityksen asiakkaana luot työtä ja rahavirtoja maakuntaan suoraan ja alihankintaketjujen kautta.

Myöskään sähköverkkoa ei voida ylläpitää, verkostoa rakentaa eikä sähkökauppaa tehdä 88 000 asiakkaalle ilman osaavia yhteistyökumppaneita. PKS-konsernin yhtiöillä on kaikkiaan 370 eri palveluyritystä huolehtimassa, että prosessit toimivat kuten pitää. Palveluostojen työllistävä vaikutus kaikkiaan 300 henkilötyövuotta. Kun tähän lisätään konsernin palveluksessa olevat 253 henkeä, tarjosivat Pohjois-Karjalan Sähkön asiakkaat vuonna 2019 sähköyhtiönsä kautta työtä ja toimentuloa 553 ihmiselle. Toiminnan vaatimiin ostopalveluihin PKS käytti vuonna 2019 rahaa yhteensä 18,7 miljoonaa euroa, joista suurin osa kohdistui maakunnan yrityksiin.

Olet ehkä myös huomannut, että PKS näkyy usein yhteistyökumppanina myös paikallisissa kulttuuri- ja urheilutapahtumissa. Sähkösopimuksesi kautta olet siis myös luomassa menestymisen edellytyksiä ja jatkuvuutta paikalliselle kulttuuri-, urheilu- ja liikuntatoiminnalle. Tämäntyyppiseen yhteistyöhön käytettiin vuonna 2019 kaikkiaan noin 150 000 euroa. Sponsor Insight -tutkimuslaitoksen tekemän selvityksen mukaan kaksi asiakasta kolmesta piti sponsorointia tärkeänä asiana ja vain yksi asiakas kymmenestä näki, että asialla ei ole lainkaan merkitystä hänelle. Luomalla monipuolisia ja viihdyttäviä vapaa-ajan tapahtumia parannetaan maakunnan ihmisten viihtyvyyttä, kasvatetaan maakunnan vetovoimaa ja sen myötä elinvoimaa.

PKS investoi Pohjois-Karjalan tulevaisuuteen

Kaikki tehty työ ja myydyt palvelut ja tuotteet merkitsevät myös verotuloja kunnille ja valtiolle.

PKS maksoi vuonna 2019 tuloveroa noin miljoona euroa ja tilitti ostopalveluista arvonlisäveroa 47,3 ja myynneistä 66,3 miljoonaa euroa. Asiakkaita puhuttaneet verkkopalvelumaksut sisältävät nekin veroa reilun kolmanneksen, mistä vuodessa kertyy yhteensä 20,2 miljoonaa euroa. Veroilla ylläpidetään ja rakennetaan tätä hienoa maatamme ja sen palveluja ja siihen tarkoituksen asiakkaamme osallistuivat siis 133 miljoonalla eurolla.

Myös investoinnit sähköverkkoon ovat oleellinen osa maakunnan elinvoimaisuutta, sillä niillä pidetään maakunta muuttuvan maailman mukana. Vuonna 2019 PKS Sähkönsiirto investoi lain vaatimaan sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseen 30,7 miljoonaa euroa. Näin turvataan pitkällä tähtäimellä varma sähkönsaanti sääolosuhteista riippumatta.