23.11.2020

Pienoisdokumentti ”Järvilohen tarina” valmistui

Kuurnan vesivoimalaitoksen tulvauomassa Kontiolahdella sijaitseva Laurinvirran poikastuotantoalue on Saimaan vesistön merkittävin järvilohen lisääntymisalue. Pohjois-Karjalan Sähkön tytäryhtiön, Kuurnan Voiman käynnistämän ainutlaatuisen yhteistyöhankkeen tavoitteena oli mahdollistaa äärimmäisen uhanalaisen järvilohen luontainen lisääntyminen. Tästä Suomessa ja maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisesta hankkeesta kuvattiin pienoisdokumentti ”Järvilohen tarina”.

Dokumentissa käsitellään äärimmäisen uhanalaisen järvilohen historiaa ja nykytilannetta sekä poikastuotantoalueen rakentamisen taustoja ja hankkeen toteutusta. Kalatalouden ja voimantuotannon asiantuntijat kertovat näkemyksiään lohikannan elvyttämisestä ja siihen tarvittavista toimenpiteistä kutusoraikkojen mallintamisesta aina pienvesivoimalan rakentamisen ratkaisuihin saakka.

Kuvaukset käynnistyivät kesällä 2019, kun Laurinvirran uoma padottiin, ja siihen rakennettiin tarkkojen mallinnusten mukainen lisääntymis- ja poikastuotantoalue. Samaan aikaan rakennettiin tulvauoman patoluukun rakenteisiin pienvesivoimala, joka turvaa järvilohen tarvitseman 35 m3/s suuruisen jatkuvan vedensaannin sekä ottaa talteen veden juoksutuksesta saatavan sähköenergian.

Kuluneen syksyn aikana toteutettujen vedenalaisten kuvausten ja rannalta tehtyjen havaintojen perusteella lohikalat ovat löytäneet tiensä uusille kutupaikoille.  Luonnonvarakeskus on jo kartoittanut syntyneitä kutupesiä, ja ensi keväänä niistä kerätään poikasnäytteitä DNA-tutkimuksia varten. Luken erikoistutkija Matti Janhunen uskoo uuden kutualueen soveltuvan hyvin sekä järvilohen että -taimenen lisääntymiseen ja poikastuotantoon, koska kaikki edellytykset onnistumiselle ovat olemassa.

Saimaan järvilohen kärkihankkeen yhteistyötahoina ovat toimineet Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sekä ulkopuoliset rahoittajat.

Pääset katsomaan ”Järvilohen tarina” -pienoisdokumentin tästä linkistä.