10.10.2023

PKS:n sähköntuotanto on hiilineutraalia

Puhdas siirtymä ja energiakriisi ovat vauhdittaneet hiilineutraalisuustavoitteen eteen tehtävää työtä. Myös PKS:llä on tehty viime vuosikymmenellä strategisesti tärkeitä päätöksiä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Saavutimme oman sähköntuotannon hiilineutraaliustavoitteemme vuoden 2022 lopussa. Tuotantomme on nyt hieman yli 99 prosenttisesti uusiutuvaa tuuli- ja vesivoimaa sekä päästötöntä ydinvoimaa.

Sähkö on tällä hetkellä Suomessa jo 90 prosenttisesti hiilineutraalia. Investoinnit päästöttömään kotimaiseen energiantuotantoon on myös avain energiaomavaraisuuteen ja jopa energian nettovientiin, johon tänä keväänä toukokuussa yllettiin Suomen uuden 12 700 megavatin tuotantoennätyksen ansiosta. Tuulituotantoon tehdyt investoinnit tuottivat tulosta, kevättulvat vauhdittivat vesivoimaa ja Olkiluoto 3 -ydinvoimala oli täydessä tuotannossa.

PKS tuottaa sähköä vedellä, tuulella ja ydinvoimalla

Myös PKS on vahvasti mukana energia-alan yhteisissä ponnisteluissa irti fossiilisista polttoaineista. Hiilineutraaliustavoitteen pohjana on oma uusiutuva vesivoimantuotanto Pohjois-Karjalassa ja Kymppivoiman kautta mahdollistuneet omistusosuudet tuuli- ja ydinvoimaloissa. PKS:n strategisena tavoitteena on ollut hiilineutraali oma tuotanto vuoden 2021 loppuun mennessä. Lähes sadan prosentin tavoite saavutettiin lopulta 2022 lopussa, kun PKS pääsi irti fossiilista polttoainetta käyttävän Vaasan Vaskiluodon voimalaitoksen omistusosuudesta. Jäljelle jäävä yhden prosentin osuus muodostuu Kymppivoimaomistusten kautta Tornion Terästehtaan biovastapainevoimasta.

Vesivoiman merkitys säätövoimana on ennestään korostunut sääriippuvan uusiutuvan tuuli- ja aurinkovoiman määrän lisääntyessä. Omia vesivoimaloita PKS:llä on kahdeksan: Palokki, Puntarikoski, Ruskeakoski, Vihtakoski, Saario, Vääräkoski, Kuokkastenkoski ja Puhos sekä 89 prosentin omistus Pielisjoessa sijaitsevasta Kuurnan Voima Oy:sta ja sen tytäryhtiöstä Laurinvirta Oy:stä. Vesivoimalaitosten keskimääräinen vuosituotanto on yhteensä noin 220 miljoonaa kilowattituntia, joka vastaa noin 11 600 omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta (19 000 kWh/v).

Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi PKS on investoinut useisiin tuulivoimapuistoihin. Ensimmäinen investointi tehtiin vuonna 2011 Tornion Röyttän tuulipuistoon. Sitä seurasivat Torkkolan Puuska-puistojen ja Teuvan osakkuudet. Tuulivoiman tuotanto-osuudet lisääntyvät merkittävästi tänä vuonna valmistuvan Närpiön Norrskogenin ja 2025 valmistuvan Lestijärven tuulipuistojen myötä.

Ydinvoimaosuuksia PKS:llä on Olkiluodossa, joista Olkiluoto 3 -voimala saatiin vihdoin säännölliseen sähköntuotantoon tämän vuoden huhtikuussa. Oman tuotannon ja tuotanto-osuuksien energiamäärä kattaa yhteensä noin 22 % omien asiakkaiden energiatarpeesta.

Teksti: Tarja Kuokkanen Kuva: Marjaana Salakka