7.12.2021

Valvontamenetelmien muutokset vaarantaisivat sähkön toimitusvarmuuden

Sähköverkkoyhtiöitä valvova Energiavirasto suunnittelee muutoksia verkkoyhtiöiden ohjaukseen kesken meneillään olevan valvontakauden. PKS Sähkönsiirto Oy:n osalta muutokset johtaisivat yhtiön merkittävään velkaantumiseen tai säävarman sähköverkon rakentamisen viivästymiseen – jopa sähkön toimitusvarmuuden heikentymiseen.

Energiavirasto perustelee muutoksia sillä, että verkkoyhtiöt eivät tarvitse enää vuosittain niin paljon rahaa säävarman verkon rakentamiseen kuin aikaisemmin, koska siirtymäaikaa on pidennetty vuodesta 2028 vuoteen 2036.

PKS Sähkönsiirto on jo saanut aikaisemmin lisäaikaa vuoteen 2036 saakka säävarman verkon rakentamiseen, koska yhtiöllä on laaja sähköverkko harvaan asutulla ja metsäisellä alueella. PKS Sähkönsiirron osalta verkon uudistamisen vuosittaiset tarpeet eivät siis ole vähentyneet. Suunnitteilla olevat muutokset kesken valvontakauden vaikeuttavat myös säävarman verkon rakentamisen pitkäjänteistä suunnittelua, koska rakentamiseen käytössä olevaa vuotuista rahamäärää ei pystytä ennakoimaan.

Energiaviraston suunnittelemat muutokset vaikuttavat myös vierimetsänhoidon kustannuksiin. Käytännössä se tarkoittaisi, että ilmajohtojen välittömässä läheisyydessä olevan vierimetsän raivauksia ei pystyttäisi jatkossa tekemään samalla laajuudella kuin nykyisin. Vierimetsänhoito on ollut erittäin edullinen ja nopea tapa säävarman sähköverkon toteuttamiseen. Se on myös tuonut tarvittavaa joustoa verkon uudistamiseen, kun vierimetsän hoidolla verkkoa on saatu hetkellisesti säävarmaksi ja näin lisäaikaa investointien toteuttamiseen.

Jos Energiaviraston suunnittelemat valvontamenetelmien muutokset tulevat voimaan, PKS Sähkönsiirto ei voi pitää kiinni lakisääteisestä velvoitteesta toteuttaa säävarma sähköverkko vuoteen 2036 mennessä.

Energiaviraston valvonta perustuu laskennalliseen malliin siitä, millaista tuottoa verkkoyhtiö saa tuottaa omistamaansa verkon arvoon nähden. Tuolla tuotolla yhtiön tulee rahoittaa toimintansa, verkon rakentamisen ja ylläpitämisen kustannukset sekä lyhentää mahdollisia lainojaan. Verkkoyhtiöitä valvotaan valtiollisesti, koska verkkoliiketoiminta on luonnollinen monopoli, eli asiakas ei voi valita vapaasti minkä verkkoyhtiön asiakkaana hän on.

PKS Sähkönsiirto on jättänyt oman lausuntonsa Energiaviraston suunnittelemiin muutoksiin. Myös muut – erityisesti maaseutumaisilla alueilla toimivat verkkoyhtiöt ovat ottaneet suunnitelmiin kantaa. Energiavirasto päättää mahdollisista valvontamenettelyn muutoksista joulukuun aikana.