Sopimusehdot

Ennen sähköntoimituksen alkamista asiakkaalla tulee toimialan nykykäytännön mukaan olla kaikkiaan kolme eri sopimusta:

1) Liittymissopimus, jolla sovitaan sähköliittymän rakentamisesta ja muista asiaan liittyvistä teknisistä yksityiskohdista,

2) Verkkopalvelusopimus, jolla sovitaan sähkön siirtoon liittyvistä asioista.

3) Sähkönmyyntisopimus, jolla sovitaan sähköenergian toimittamiseen liittyvistä asioista.

Tee sähkönmyyntisopimus PKS Sähkökaupan kanssa. Liittymissopimus ja verkkopalvelusopimus tehdään paikallisen verkkoyhtiön, eli Pohjois-Karjalassa PKS Sähkönsiirto Oy:n kanssa.

Verkkopalvelusta ja sähköenergian toimittamisesta voidaan myös sopia myös sähköntoimitussopimuksella, jolloin yksi sopimus kattaa molemmat.

Etkö ole vielä PKS:n asiakas?