Mitä on kulutusjousto?

Sähkön kulutusjousto tarkoittaa sähkön käytön vähentämistä silloin, kun sähköstä on valtakunnallisesti niukkuutta. Näin pystytään pienentämään kulutushuippuja ja varmistamaan sähkön riittävyys. Kun sähköä on tarjolla paljon kysyntään nähden, kulutusjoustossa sähkönkäyttöä lisätään.

Kulutusjousto on sääriippuvaisen sähköntuotannon, kuten tuuli- ja aurinkovoiman kasvun myötä noussut nopeasti keskeiseksi keinoksi sähköjärjestelmän tasapainon ylläpidossa Suomessa.

Kulutusjousto vähentää päästöjä, sillä se ohjaa sähkönkäyttäjää käyttämään sähköä silloin, kun sitä tuotetaan esimerkiksi runsastuulisina aikoina paljon. Kulutusjoustosta syntyy säästöjä myös sähkön tuotannossa, kun sähköä ei tarvitse tuottaa niukan sähkön aikaan kalliilla tuotantotavoilla, kuten fossiilisilla polttoaineilla.

Kulutusjoustosta lääke tuotannonvaihteluihin

Meneillään oleva sähkön tuotantorakenteen nopea muutos ja sääriippuvaisen tuotannon voimakas kasvu ovat muuttaneet sähkön tarjonnan ja kysynnän tasapainoa sähkömarkkinoilla merkittävästi. Sään vaihteluiden vuoksi sähköstä voi tulla äkillisesti pulaa tai joissain tapauksissa sitä on vaarassa tulla verkkoon yli tarpeen, kun säädettävää tuotantoa ei ole riittävästi. Tämä vaatii uudenlaista joustavuutta sähkön tuotannossa ja erityisesti sähkön käytössä. Sähkön käyttäjille eli tavallisille kotitalouksille tämä merkitsee jatkossa yhä aktiivisempaa osallistumista kulutusjoustoon. Sähkön käyttäjästä on tullut aktiivinen osallistuja ja energiavaikuttaja energiamarkkinoilla.

Kotitalouksien mahdollisuudet yhä monipuolisempaan oman sähkönkäytön hallintaan ovat laajentuneet aurinkopaneelien, sähköautojen ja pörssisähkösopimusten myötä. Erilaisten kotiautomaatiojärjestelmien avulla voi kysyntäjouston automatisoida ja lisätä kodin energiatehokkuutta.

Etkö ole vielä PKS:n asiakas?