Anna palautetta asiakaslehdestä

Anna palautetta asiakaslehdestämme ja jätä lukijakysymys siirtymällä palautelomakkeelle oheisesta painikkeesta.

Siirry antamaan palautetta tästä

Jätä anagrammivastaus

Anagrammin löydät painetusta asiakaslehdestämme.

Jätä anagrammivastaus tästä

 

Painettu Kymppi ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja jaetaan kaikille asiakkaillemme postitse.

ISSN 1457-2761 (painettu)
ISSN 2343-1407 (verkkojulkaisu)

Tarja Kuokkanen
päätoimittaja, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy

 

Arvonnan säännöt

Järjestäjä
Arvonnan järjestää Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Rantakatu 29, PL 141, 80101 Joensuu
(jäljempänä ”järjestäjä”).

Sääntöjen soveltaminen
Näitä sääntöjä sovelletaan Kymppi-asiakaslehden sivustoilla olevien palautteen antajien ja ristikon vastauksen lähettäneiden vastaajapalkinnon arvonnassa.

Osallistumisen ehdot
Arvontaan voivat osallistua kaikki kyselyihin vastanneet ja yhteystietonsa jättäneet.

Henkilötietojen käsittely
Pohjois-Karjalan Sähkö ei käytä eikä luovuta annettuja yhteystietoja suoramarkkinointi-tarkoituksiin. Osallistumisen yhteydessä annettuja yhteystietoja käytetään vain palkinnon toimittamiseen. Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Järjestäjän rekisteriselostetta ja tietosuojalauseketta.

Osallistuminen ja arvonta-aika
Arvontaan voi osallistua kyselyn tiedonkeruuaikana. Osallistuminen tapahtuu täyttämällä kyselyn yhteydessä olevaan lomakkeeseen siinä pyydetyt tiedot, ja vahvistamalla
osallistuminen painamalla Lähetä-painiketta. Epäselvästi tai vajavaisin tiedoin täytettyjä osallistumisia ei huomioida.

Palkinnot ja voittajan valinta
Arvonnan palkinto on ilmoitettu arvonnan osallistumissivulla. Palkinto arvotaan kuukauden sisällä kyselyn päätyttyä kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken.

Palkintojen luovutus ja voittajan julkistus
Pohjois-Karjalan Sähkö toimittaa voittajan yhteystiedot viipymättä arvonnan suorittamisen jälkeen yhteistyökumppanille, joka vastaa palkinnon toimittamisesta voittajalle viipymättä. Järjestäjän yhteistyökumppani vastaa palkinnon toimittamisesta voittajan ilmoittamaan osoitteeseen. Voittajan etunimi ja paikkakunta julkaistaan lehden seuraavassa numerossa.

Järjestäjän vastuunrajoitus
Järjestäjän vastuu arvontaan osallistumisesta rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjällä on oikeus keskeyttää Arvonta tai siirtää Arvontaa ajallisesti ylivoimaisen esteen tai vastaavan syyn vuoksi.

Verotus
Järjestäjä vastaa arpajaisverosta. Järjestäjä antaa tiedon palkinnoista
veroviranomaisille voimassa olevien verosäännösten edellyttämän mukaisesti.