Sopimusehdot

Ennen sähköntoimituksen alkamista asiakkaalla tulee toimialan nykykäytännön mukaan olla kaikkiaan kolme eri sopimusta:

1) Liittymissopimus, jolla sovitaan sähköliittymän rakentamisesta ja muista asiaan liittyvistä teknisistä yksityiskohdista,

2) Verkkopalvelusopimus, jolla sovitaan sähkön siirtoon liittyvistä asioista.

3) Sähkönmyyntisopimus, jolla sovitaan sähköenergian toimittamiseen liittyvistä asioista.

Verkkopalvelusta ja sähköenergian toimittamisesta voidaan myös sopia myös sähköntoimitussopimuksella, jolloin yksi sopimus kattaa molemmat.

 

Sopimusehdot:

Sähkönmyyntiehdot PKS

Riitojen ratkaiseminen

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).