PKS työnantajana

PKS työnantajana

Sähköenergiaa ja sen asiantuntijoita tarvitaan aina

PKS-konsernin toimialoina ovat verkkopalvelu, sähkökauppa, sähkön tuotanto ja verkostourakointi. Konsernissa työskentelee noin 240 alan ammattilaista, joista yli puolet toimii erilaisissa sähköverkon huolto- ja rakentamistehtävissä sekä jakeluverkon teknisessä suunnittelussa. Seuraavaksi eniten työtä tarjoavat erilaiset asiakaspalvelu- ja myyntitehtävät.

Toimintaympäristö muuttuu koko ajan ja myös asiakkaiden odotukset sähkön laadun ja toimitusvarmuuden suhteen kasvavat jatkuvasti. Sen vuoksi työskentely vaatii henkilöstöltä vankan ammatitaidon lisäksi kykyä omaksua uusia asioita ja halua kehittää itseään ja työtehtäviään jatkuvasti. PKS Sähkönsiirto Oy:n verkkoon liitetään noin tuhat uutta asiakasta vuodessa. Lisäksi merkittävä osa 22 000 kilometrin pituisesta jakeluverkosta uudistetaan tulevaisuuden laatuvaatimuksia vastaavaksi.

Satsaamme koulutukseen

PKS tunnetaan ajanmukaisia energiapalveluja tuottavana yrityksenä, joka kehittää toimintaansa aktiivisesti. Tämä on käytännössä ollut mahdollista vain osaavan ja motivoituneen henkilöstön avulla. Siksi henkilöstön kehittäminen on meille tärkeää. Henkilöstöä koulutetaan vuosittain muun muassa työturvallisuuteen, työmenetelmiin ja parempaan asiakaspalveluun. Omaehtoista opiskelua tuetaan myös monin eri tavoin ja mahdollista on suorittaa vaikka ylemmän oppiasteen tutkinto työn ohessa.

PKS-konserni on saanut myös tunnustusta koulutusmyönteisistä käytännön toimista. Pohjois-Karjalan kauppakamari, Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä myönsivät vuonna 2010 PKS:lle ”Vuoden kouluttajayritys” -palkinnon. Seuraava huomionosoitus PKS-konsernille tuli Pohjois-Karjalan aikuisopistolta ”Vuoden 2012 oppimismyönteisin työyhteisö” -tunnustuspalkinnon myötä.