Vastuullista vesivoimantuotantoa

Vastuullista vesivoimantuotantoa

Vesivoima on itsessään puhdas uusiutuva energiamuoto eikä sähkön tuotannosta aiheudu ilmastopäästöjä. Säästä riippuvan voimatuotannon osuuden kasvaessa vesivoimalla on myös entistä suurempi merkitys esimerkiksi nopeasti vaihtelevan tuulivoimantuotannon säätövoimana. Pohjois-Karjalan Sähkö omistaa kaikkiaan 11 vesivoimalaa, joista suurin osa on joissa. Jokivoimaloissa vettä on laskettava voimalaitoksen läpi siinä tahdissa, kun sitä joessa virtaa, jotta veden korkeus saadaan pysymään vesiluvan mukaisissa rajoissa.

Suurimmat vesivoimantuotannon haitat kohdistuvat nykyään huoleen vaelluskalojen tulevaisuudesta. Kun teollistuva Suomi tarvitsi nopeasti sähköenergiaa 1950- ja 60-luvulla, oli vesivoima siihen paras ja taloudellisin ratkaisu. Järviä, jokia ja virtaavaa vettä oli maassa riittämiin. Jokien valjastamisen yhteydessä joutuivat kuitenkin vaelluskalat, kuten Saimaan järvilohi ja järvitaimen kärsimään vaellusreittien katkeamisesta ja kutualueiden supistumisesta. Jos kalat joutuivat aikoinaan joustamaan, että maamme talouskasvu sai tarvitsemaansa sähköenergiaa, on meidän vuoromme nyt joustaa, että arvokkaat kalalajit säilyisivät osana luonnon monimuotoisuutta jatkossakin.

Pyrkimyksenämme on tehdä vastuullisesta energiankäytöstä vastustamatonta. Meillä on sähkön jakelun ja palvelujemme kautta suora yhteys jokaiseen kotiin ja sen myötä iso vastuu ja mahdollisuus vaikuttaa omiin ja asiakkaidemme valintoihin kestävällä tavalla. Myös voimantuotannon osalta on kestävintä tehdä ratkaisuja, joista hyötyä kaikille osapuolille; ilmastolle, asiakkaille, luonnolle, eläinlajeille, eri sidosryhmille ja jatkuvuuden vuoksi myös omalle liiketoiminnalle. Esimerkkeinä ja käytännön tekoina toimivat Kuurnan Laurinvirtaan rakennettu järvilohen poikastuotantoalue, Louhikosken voimalan purkaminen ja pienen Puhoksen voimalan peruskorjaus. Kaikissa näissä kohteissa on etsitty ja löydetty paras ratkaisu, josta kaikki hyötyvät.

Katso tästä Laurinvirran poikastuotantoalueen rakentamisesta tehty minidokumentti.