Sähköhyvitys

Sähköhyvitys

Saat sähköhyvityksen automaattisesti laskullesi

Laki takautuvasti maksettavista sähköhyvityksistä astui voimaan 6.3.2023.  Hyvitys maksetaan neljän talvikuukauden ajalta niille kuluttaja-asiakkaille, joiden sähköenergian hinta on marras-helmikuussa ollut yli 10 senttiä kilowattitunnilta, ja niille, joilla on pörssihintaan perustuva sähkönmyyntisopimus.  Sähköhyvitystä maksetaan siten, että se on kuukausittain 50 prosenttia sähköenergialaskusta 90 euron omavastuun ylittävältä osalta, mutta kuitenkin enintään 700 euroa kuukaudessa.

Sähköhyvitys maksetaan automaattisesti sähkön myyjän tekemänä hyvityksenä sähkölaskulla, eikä asiakkaan tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä sen saamiseksi. Hyvitys ei koske sähkönsiirtoon liittyviä maksuja.

Hyvitys maksetaan kahdessa erässä, joista ensimmäinen muodostuu vuoden 2022 marras-joulukuun sähköenergian kulutuksen perusteella aikaisintaan huhtikuussa 2023 päivätyllä sähkölaskulla. Toinen erä lasketaan tammikuun kulutuksen perusteella kaksinkertaisena. Näin asiakas saa sähköhyvitystä neljää kuukautta vastaavalta ajalta.

Sähköhyvitys ei vaikuta aiemmin päätettyihin sähkön arvonlisäveron alennukseen, verotuksen sähkövähennykseen tai Kelan sähkötukeen. Kertaluonteinen hyvitys täydentää näitä jo säädettyjä väliaikaisia tukimuotoja.

Katso asiasta tarkemmin näistä usein kysytyistä kysymyksistä: