Sopimusehdot

Ennen sähköntoimituksen alkamista asiakkaalla tulee toimialan nykykäytännön mukaan olla kaikkiaan kolme eri sopimusta:

1) Liittymissopimus, jolla sovitaan sähköliittymän rakentamisesta ja muista asiaan liittyvistä teknisistä yksityiskohdista,

2) Verkkopalvelusopimus, jolla sovitaan sähkön siirtoon liittyvistä asioista.

3) Sähkönmyyntisopimus, jolla sovitaan sähköenergian toimittamiseen liittyvistä asioista.

Verkkopalvelusta ja sähköenergian toimittamisesta voidaan myös sopia myös sähköntoimitussopimuksella, jolloin yksi sopimus kattaa molemmat.

Sopimusehdot:

Sähkönmyyntiehdot PKS

PKSS_Verkkopalveluehdot_2019

PKSS_Liittymisehdot_2019

Verkkopalvelu- ja liittymisehdot muuttuivat joiltain osin 1.7.2019 alkaen. Alla uudet ehdot ja kooste muutoksista.

PKSS_Ehtomuutokset_kooste

Onko yrityksesi oikeassa sähköveroluokassa?

Lue lisää yrityksen sähköverosta.

Riitojen ratkaiseminen

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

 

Syrjimättömyys

Katso PKS Sähkönsiirto Oy:n syrjimättömyysraportti  2020

Tutustu toimintaohjelmaamme, jolla varmennamme syrjimättömyyden  PKS Sähkönsiirto Oy:n_syrjimättömyysohjelma