Mitä on pörssisähkö

Mitä on pörssisähkö

Pörssisähkön hinta muodostuu sähköpörssissä kysynnän ja tarjonnan mukaan

Nord Pool on pohjoismaissa toimiva sähköpörssi, jonne sähkön tuottajat tarjoavat omaa tuotantoaan myyntiin ja jonne sähkön ostajat kokoontuvat ostamaan sähköä. Sähköpörssi toimii samalla periaatteella kuin muutkin raaka-ainepörssit eli kaupankäynnin kohteena olevan hyödykkeen hinta muodostuu puhtaasti kysynnän ja tarjonnan mukaan. Kysynnän ja tarjonnan vaihtelu näkyy käytännössä spot-hintojen ajoittain voimakkaanakin vaihteluna vuorokauden sisällä sekä kuukausien ja vuosien välillä, kun sähkön tuottajat hakevat parasta mahdollista hintaa ja ostajat otollisinta ostohetkeä. Hintojen vaihtelu kysyntä- ja tarjontatilanteen mukaan onkin asiakkaan kannalta koko asian ydin, sillä edullisen sähkön tunteja on aina enemmän, kuin kalliimpia hetkiä. Sen ansiosta sähkön ostajan kannalta edullisin hinta löytyy pidemmällä tähtäimellä aina sähköpörssiin perustuvasta hinnoittelusta.

Nord Poolissa kauppaa käydään seuraavan päivän tuntikohtaisesta sähkön hinnasta (spot-sähkö). Spot-markkinoiden toimijat antavat päivittäin tarjouksensa Nord Pooliin kertoen, millä hinnalla ja kuinka suuren määrän he ovat valmiita ostamaan tai myymään sähköä kullakin tunnilla. Kauppa syntyy, kun ostajien ja myyjien tarjoukset kohtaavat toisensa ja näin määräytyy sähkön spot-hinta eli kunkin hetken käypä markkinahinta. Tämän vuoksi sähköpörssi on paikka, jossa sähkön tuottaja saa sähkölleen aina parhaan hinnan ja josta sähkön ostaja voi hankkia sähköä kaikkein edullisimpaan hintaan. Keskeisiä toimijoita sähkömarkkinoilla ovat tarjontapuolella voimalaitoksia omistavat sähkön tuottajat ja ostajapuolella sähköyhtiöt sekä suuret teollisuuslaitokset.

Spot-hinnan ohella pohjoismaisilla sähkön tukkumarkkinoilla käydään kauppaa myös johdannaisilla, joiden avulla sähkön osto- tai myyntihinnan voi vakauttaa pidemmälle aikavälille tulevaisuuteen. Johdannaiskauppaa käydään Nasdaq OMX Commodities -arvopaperipörssissä.

Yksityinen kotitalous pääsee sähköpörssin hintatasoon kiinni Priima-sähkösopimuksella, jossa asiakas voi ostaa sähköä pörssin tuntihinnalla ja joka mahdollistaa myös sähkön hinnan kiinnittämisen joko osittain tai kokonaan jopa kahdeksi vuodeksi tulevaisuuteen. Vastaava pörssisähkötuote yrityksille on Priimaplus.

 

pörssisähköä kotiin          pörssisähköä yritykseen

Katso alta videosarjamme, jossa pureudutaan pörssisähkön maailmaan riskienhallintapäällikkömme Antin opastuksella.

Katso videosarjan muut videot:

Miten pörssisähkön hinta määräytyy ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat?

Kannattaako pörssisähkö? Entä miten saa maksimoitua sen hyödyt?

Entä jos hintojen vaihtelu hirvittää? Hintakiinnityksillä saat pörssisähkön vaihteleviin hintoihin vakautta ja varmuutta.