Oiva ja Oiva plus, tuotekohtaiset sopimusehdot

Edellytykset sopimuksen aloittamiselle

Oiva- ja Oiva plus -sopimuksen käyttökohteina voivat olla Suomessa yleiseen sähkönjakeluverkkoon liitetyt käyttöpaikat, joiden sähkönkulutus on enimmillään 100 000 kWh/vuosi, ellei muuta ole sovittu. Sähköntoimitus pyritään aloittamaan kullakin käyttöpaikalla toivottuna alkamisajankohtana. Käyttöpaikan sähkönsiirrosta vastaava jakeluverkonhaltija vahvistaa sähköntoimituksen aloitusajankohdan.

Sopimuksen kesto

Oiva- tai Oiva plus -sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus 14 päivän irtisanomisajalla ja sähkönmyyjällä on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Sähköenergian hinta

Oiva- ja Oiva plus -sopimusten hinnat päivittyvät neljännesvuosittain. Hintajaksot ovat ajoille 1.1. – 31.3, 1.4. – 30.6, 1.7. – 30.9, 1.10. – 31.12.
Muutokset sopimusehtoihin ja hintoihin
PKS voi muuttaa sopimusehtoja tai hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaille kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. PKS ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

Sopimusehtojen voimassaolo

Nämä sopimusehdot ovat voimassa 21.1.2021 alkaen.

Yleistä

Siltä osin kuin näissä sopimusehdoissa ei ole mainittu tai ei muuta ole sovittu, tämän sopimuksen mukaisen sähköenergian toimittamiseen käytetään Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n kulloinkin voimassa olevia sähkönmyyntiehtoja. Ehdot löytyvät osoitteesta www.pks.fi/ehdot, ne voi noutaa palvelutoimistoltamme tai tilata asiakaspalvelun numerostamme 013 2663 100, jolloin toimitamme ne postin tai sähköpostin välityksellä.