Optimi Kuukausi tuotekohtaiset sopimusehdot

Edellytykset sopimuksen aloittamiselle

Optimi kuukausi -sopimuksen käyttökohteina voivat olla Suomessa yleiseen sähkönjakeluverkkoon liitetyt käyttöpaikat, joiden sähkönkulutus on enimmillään 100 000 kWh/vuosi, ellei muuta ole sovittu. Sähköntoimitus pyritään aloittamaan kullakin käyttöpaikalla toivottuna alkamisajankohtana. Käyttöpaikan sähkönsiirrosta vastaava jakeluverkonhaltija vahvistaa sähköntoimituksen aloitusajankohdan.

Sopimuksen kesto

Optimi kuukausi -sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus 14 päivän irtisanomisajalla ja sähkönmyyjällä on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Sähköenergian hinta

Optimi kuukausi -sopimuksen hinta muuttuu kalenterikuukausittain. Hinta määräytyy kullekin kuukaudelle noteerauspäivänä, joka on edellisen kuukauden 14. päivä tai pohjoismaisen sähköpörssi Nasdaq OMX:n ollessa kiinni edeltävä kaupankäyntipäivä.

Optimi kuukausi -sopimuksen sähköenergian hinta muodostuu seuraavan kuukauden Nasdaq OMX:n systeemihintaisen johdannaisen ja Suomen (Helsingin) aluehintajohdannaisen päättökursseista sekä PKS:n toimitusmarginaalista, joka koostuu 3,52 euron kuukausimaksusta ja 0,68 snt/kWh energiamaksusta (sis. alv 24 %). Hinta julkaistaan Optimi Kuukausi -tuotteen www-sivuilla.

Muutokset sopimusehtoihin ja hintoihin

PKS voi muuttaa sopimusehtoja tai hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaille 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. PKS ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

Sopimusehtojen voimassaolo

Nämä sopimusehdot ovat voimassa 21.1.2021 alkaen.

Yleistä

Siltä osin kuin näissä sopimusehdoissa ei ole mainittu tai ei muuta ole sovittu, tämän sopimuksen mukaisen sähköenergian toimittamiseen käytetään Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n kulloinkin voimassa olevia sähkönmyyntiehtoja. Ehdot löytyvät osoitteesta www.pks.fi/ehdot, ne voi noutaa palvelutoimistoltamme tai tilata asiakaspalvelun numerostamme 013 2663 100, jolloin toimitamme ne postin tai sähköpostin välityksellä.