Optimi kuukausi tuotekohtaiset sopimusehdot

Edellytykset sopimuksen aloittamiselle

Optimi kuukausi -sopimuksen käyttökohteina voivat olla Suomessa yleiseen sähkönjakeluverkkoon liitetyt käyttöpaikat, joiden sähkönkulutus on enimmillään 100 000 kWh/vuosi, ellei muuta ole sovittu. Sähköntoimitus pyritään aloittamaan kullakin käyttöpaikalla toivottuna alkamisajankohtana. Käyttöpaikan sähkönsiirrosta vastaava jakeluverkonhaltija vahvistaa sähköntoimituksen aloitusajankohdan.

Sopimuksen kesto

Optimi kuukausi -sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus 14 päivän irtisanomisajalla ja sähkönmyyjällä on oikeus irtisanoa sopimus 1 kuukauden irtisanomisajalla.

Sähköenergian hinta

Sähkönmyyntiehdoissa (SME 2014 kohta 8.2) kerrotusti, hinta voidaan sitoa erikseen määriteltyyn sopijapuolten vaikutusalueen ulkopuolella olevaan viitearvoon, jolloin myyntisopimuksessa määritellään tapa, jolla viitearvon vaikutus otetaan huomioon. Optimi kuukausi -tuotteen kuukausittaisen energiamaksun muodostumisessa tämä viitearvo on Nasdaq OMX -pörssin sähköjohdannaisten hinnat, jotka ovat saatavilla heidän www-sivuiltaan (näiden sopimusehtojen kirjoitushetkellä osoite on http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/commodities/market-prices).

Optimi kuukausi -sopimuksen hinta muuttuu kalenterikuukausittain. Hinta määräytyy kullekin kuukaudelle noteerauspäivänä, joka on edellisen kuukauden 14. päivä tai Nasdaq OMX:n ollessa kiinni edeltävä kaupankäyntipäivä. Optimi kuukausi -sopimuksen sähköenergian hinta muodostuu seuraavan kuukauden Nasdaq OMX:n systeemihintaisen johdannaisen ja Suomen (Helsingin) aluehintaerojohdannaisen päättökursseista sekä Toimitusmaksusta ja Kuukausimaksusta.

Kuukausittaisen energiamaksun muodostuminen:
Energiamaksun laskenta tehdään joka kuukausi yllä mainittujen päivämäärien ja toimintamallien mukaan.
Optimi kuukausi -tuotteen energiamaksun laskentakaava:
Hinnoiteltavan kuukauden systeemihintaisen johdannaisen päätöskurssi + Hinnoiteltavan kuukauden
aluehintaerojohdannaisen päätöskurssi + Toimitusmaksu = Optimi kuukausi -tuotteen kuukauden energiamaksu
alv. 0 %. Energiamaksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva alv. % sellaisenaan.

• Kuukausimaksu 4,50 €/kk alv. 24 % (3,63 €/kk, alv. 0 %)
• Toimitusmaksu 3,10 snt/kWh alv. 24 % (2,50 snt/kWh, alv. 0 %)

Hinta ilmoitetaan asiakkaille kuukausittain Optimi kuukausi -tuotteen www-sivuilla https://www.pks.fi/optimi/ välittömästi hinnan laskennan jälkeen, joka on kuukauden 15. päivä tai sitä seuraava arkipäivä.

Muutokset sopimusehtoihin ja hintoihin

PKS voi muuttaa sopimusehtoja, sisältäen Toimitusmaksun ja Kuukausimaksun, ilmoittamalla niistä asiakkaille 30 vuorokautta ennen muutoksen voimaantuloa. PKS ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen

Sopimusehtojen voimassaolo

Nämä sopimusehdot ovat voimassa 1.11.2022 alkaen.

Yleistä

Siltä osin kuin näissä sopimusehdoissa ei ole mainittu, tai ei muuta ole sovittu, tämän sopimuksen mukaisen sähköenergian toimittamiseen käytetään Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n kulloinkin voimassa olevia sähkönmyyntiehtoja. Ehdot löytyvät osoitteesta www.pks.fi/sahkotarjoukset/asiointi/sopimusehdot/,
ne voi noutaa palvelutoimistoltamme tai tilata asiakaspalvelun numerostamme 013 2663 100, jolloin toimitamme ne postin tai sähköpostin välityksellä.