Vaikuta itse sähkön hintaasi

Vaikuta itse sähkön hintaasi ja ympäristöön

Sähkön hinta vaihtelee sähköpörssissä tunneittain kysynnän ja tarjonnan mukaan. Hinta on tyypillisesti korkeimmillaan talvisaikaan aamuisin ja iltaisin, kun sähköä joudutaan tuottamaan keskimääräistä kalliimmilla tuotantotavoilla. Tämän vuoksi Priiman yhtenä hintakomponenttina on kulutusvaikutus, joka määräytyy sen mukaan, kuinka sähkön käyttösi painottuu vuorokauden eri tunneille.

Jos sähkön käyttösi painottuu keskimääräistä kalliimmille spot-tunneille, kulutusvaikutus kasvaa. Vastaavasti jos sähkön käyttö painottuu halvemmille tunneille, kulutusvaikutus on miinusmerkkinen, eli sähkön hintasi laskee. Näin voit omilla toimillasi pienentää tai kasvattaa sähkölaskuasi.  Kun pystyt painottamaan sähkön käyttöäsi halvempien tuntien aikaan osallistut samalla sähköjärjestelmän kannalta kulutusjoustoon ja pienennät kalliimpien ja samalla usein ympäristön kannalta haitallisempien tuotantomuotojen tarvetta.

Kulutusvaikutuksen suuruuteen vaikuttaa pörssisähkön tuntihintojen vaihtelu. Kun tuntihintojen vaihtelu on suurta, myös kulutusvaikutuksen merkitys kasvaa. Mitä suurempaa tuntihintojen vaihtelu on ja mitä paremmin pystyt ohjaamaan kulutustasi halvemmille tunneille, sitä enemmän pystyt myös alentamaan sähkösi hintaa kulutusvaikutuksen avulla.

HUOM. Kulutusvaikutus vaikuttaa hintaasi vain tekemiesi hintakiinnitysten osalta.