Valitse päästötön energia helposti

Valitse päästötön energia helposti

Pohjois-Karjalan Sähkön asiakkaana voit valita käyttämällesi sähkölle haluamasi tuotantomuodon. Käyttämäsi sähköenergia on päästötöntä, kun valitset alkuperätakuumerkityn sähkön. Valittavissasi olevia päästöttömiä energiamuotoja ovat vesivoima ja tuulivoima.

Alkuperätakuut eli GO-sertifikaatit (Guarantee of Origin) takaavat sen, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Saat GO-alkuperätakuun käyttämällesi sähkölle kätevästi Priima Live -palvelussa, ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai oheisella lomakkeella. Priima Live -palvelussa valitsemasi GO-sähkön toimitus alkaa seuraavasta päivästä alkaen ja päättyy heti, jos haluat vaihtaa toiseen tuotantomuotoon tai luopua siitä. Ilman GO-valintaa käyttämäsi sähkö koostuu siitä eri tuotantomuotojen yhdistelmästä, jolla kulloinkin Suomessa energiaa tuotetaan.

GO-sähkölle muodostuu markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan pieni lisähinta, joka lisätään laskulla sähkön toimitusmarginaaliin.

Alkuperämerkityn sähkön GO-lisähinnat 1.9.2019 alkaen:

Vesivoima: ……0,1 snt/kWh

Tuulivoima: ….0,1 snt/kWh

Ota päästötön ja uusiutuva energia helposti käyttöösi

Voit tilata sähköllesi päästöttömän ja uusiutuvan tuotantomuodon helposti täyttämällä alla olevat tiedot. Tarvittavat tunnistetiedot (asiakasnumero tai sopimusnumero) löydät sähkölaskultasi. Löydät ne myös kirjautumalla OmaPKS-palveluun. Tarvitsemme nämä tiedot, että voimme kohdistaa tekemäsi tilauksen oikein. Voit valita sähkösi tuotantomuodoksi vesi- tai tuulivoiman.

  • Tuotantomuodon valinta. Valitse vesi- tai tuulivoima. * Vaaditaan
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

 

Mitä alkuperätakuut ovat

 

Alkuperätakuut todistavat, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä. Fingrid myöntää alkuperätakuun kuukausittain sähköntuottajan hakemuksesta. Alkuperätakuun myöntäminen perustuu tuotannon mittauksiin ja takuita myönnetään vain tuotettua sähköä vastaava määrä. Näin kaikki uusiutuvana myyty sähkö on aina alkuperävarmennettua. Alkuperätakuujärjestelmällä halutaan edistää uusiutuvan energian käyttöä Suomessa ja EU:ssa sekä varmistaa alkuperän luotettavuus. Samalla kuluttajansuoja paranee, kun asiakas voi yksiselitteisesti varmistaa ostamansa sähkön alkuperän. Järjestelmä myös varmistaa, että tuottaja ei voi myydä tuottamaansa uusiutuvaa sähköä kahteen kertaan.

Jos jokin voimalaitos täyttää asetetut uusiutuvan energian reunaehdot, se voidaan viranomaisten toimesta sertifioida uusiutuvaa energiaa tuottavaksi laitokseksi ja sille voidaan myöntää tuotantoa vastaava määrä sähkön alkuperätakuita eli GO-sertifikaatteja (GO = Guarantee of Origin). Sertifikaattien avulla todistetaan, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

Sertifikaatti lakkautetaan sähköä käytettäessä

Kun uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä myydään, myyjän täytyy todistaa sähkön päästöttömyys lakkauttamalla sähkön myyntiä vastaava määrä alkuperätakuita. Tällä tavoin varmistetaan, että uusiutuvaa energiaa ei voi myydä moneen kertaan. Viranomaiset kaikissa EU-maissa valvovat alkuperätakuujärjestelmää. Suomessa viranomainen on Finextra Oy, joka on kantaverkkoyhtiö Fingridin tytäryhtiö.

GO-alkuperätakuilla on omat tukkumarkkinansa

Jotta sähkön myyjä voi lakkauttaa GO-alkuperätakuita, sen pitää tietenkin omistaa niitä. Vaihtoehtoja on kaksi: joko myyjällä on omaa GO-pohjaista tuotantoa tai sitten se ostaa alkuperätakuita GO-sähkön tuottajilta. Tämä on synnyttänyt alkuperätakuille EU:n laajuiset tukkumarkkinat. Järjestelmä on itse asiassa hyvä ja erittäin tehokas: Maapallon kannalta on yhdentekevää, missä hiilidioksidivapaata sähköä syntyy, kunhan sitä vain syntyy. Mitä useampi asiakas käyttää uusiutuvaa sähköä, sitä enemmän sitä tuotetaan. Kysynnän mittarina toimii GO-sertifikaattien hinta: kasvava kysyntä nostaa hintaa ja sen seurauksena on kannattavaa rakentaa uutta GO-sertifioitua tuotantokapasiteettia.

PKS ja uusiutuva energia

Kun PKS myy GO-sertifioitua sähköä, meidän pitää siis lakkauttaa myyntiä vastaava määrä alkuperätakuita sen mukaisesti, ovatko asiakkaamme ostaneet tuuli- vai vesivoimaa. Jos oma GO-sertifioitu tuotantomme ei riitä kattamaan asiakkaidemme tarvetta, ostamme lisää takuita markkinoilta. Sertifikaateista saamamme tulot käytämme tuuli- ja vesivoiman tuotantoinvestointeihin.