Mitä kulutusjousto on?

Sähkön kulutusjousto (tai toisesta näkökulmasta kysyntäjousto) tarkoittaa sähkön käytön hetkellistä vähentämistä silloin, kun sähköstä on niukkuutta tai lisäämistä silloin, kun sähköä on tarjolla liikaa kysyntään nähden. Kulutusjousto on uusiutuvan ja sääriippuvaisen sähköntuotannon kasvun myötä noussut nopeasti keskeiseksi keinoksi parantaa sähkön jakelun varmuutta kantaverkossa.

Kulutusjousto vaikuttaa myös päästöihin, sillä se ohjaa sähkönkäyttäjää käyttämään sähköä silloin, kun sitä tuotetaan mahdollisimman päästöttömästi. Kulutusjoustosta syntyy säästöjä sähkön tuotannossa ja jakelussa, kun sähköä ei tarvitse tuottaa kalliilla tuotantotavoilla ja sähköverkkoa ei tarvitse mitoittaa huippukuormituksen perusteella. Tästä syntyvää taloudellista hyötyä on mahdollista jakaa kulutusjoustoon osallistuville asiakkaille lähitulevaisuudessa. Muun muassa näitä käytännössä syntyviä kustannussäästöjä tutkitaan Asiakas energiavaikuttajana -hankkeessa.

Kulutusjousto-opas Motiva