Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokoustiedote 19.8.2020

 

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n (PKS) varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.8.2020 Joensuussa. Yhtiökokous vahvisti PKS:n tilinpäätöksen ja päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa tilikauden 2019 toiminnasta 2,62 euroa osakkeelta eli yhteensä 4,6 miljoonaa euroa. Osinko menee lähes kokonaisuudessaan kunnille joko suoraan PKS:n maksamana tai Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n kautta.

 

PKS:n hallitukseen valittiin uudelleen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi maanviljelijä Jukka Kankkunen Kiteeltä.

Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Jarkko Toivanen Tuusniemeltä.

Entisinä jäseninä jatkavat kunnallisneuvos Pauli Bau Ilomantsista, kunnallisneuvos Hilkka Hiltunen Ilomantsista, metsäneuvoja Timo Puustinen Joensuusta, maanviljelijä Matti Timonen Nurmeksesta ja vararehtori Solja Törnqvist Lieksasta.

 

PKS-konsernin vuoden 2019 tilinpäätöksen keskeiset luvut ovat:

 

2019 2018
Liikevaihto (milj. euroa) 120,9 114,1
Tilikauden voitto (milj. euroa) 12,8 9,5
Investoinnit (milj. euroa) 30,7 27,1