Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokoustiedote 31.3.2021

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n (PKS) varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2021 Joensuussa.

Yhtiökokous vahvisti PKS:n tilinpäätöksen ja päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa tilikauden 2020 toiminnasta 1,70 euroa osakkeelta eli yhteensä 3,0 miljoonaa euroa. Osinko menee lähes kokonaisuudessaan kunnille joko suoraan PKS:n maksamana tai Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n kautta.

PKS:n hallitukseen valittiin uudelleen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi maanviljelijä Matti Timonen Nurmeksesta.

Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin koneenkuljettaja Risto Ikonen Ilomantsista.

Entisinä jäseninä jatkavat kunnallisneuvos Hilkka Hiltunen Ilomantsista, maanviljelijä Jukka Kankkunen Kiteeltä, metsäneuvoja Timo Puustinen Joensuusta, maanviljelijä Jarkko Toivanen Tuusniemeltä ja vararehtori Solja Törnqvist Lieksasta.

PKS-konsernin vuoden 2020 tilinpäätöksen keskeiset luvut ovat:

   2020   2019
Liikevaihto (milj. euroa)        121,6           120,9
Tilikauden voitto (milj. euroa)     6,2          12,8
Investoinnit (milj. euroa)      41,3       30,7