Pohjois-Karjalan Sähkön asiakastyytyväisyys kolmen parhaan joukossa Suomessa

Sähkönmyyntiyhtiöiden saama yleisarvosana koko valtakunnassa on 3,61 asteikolla 1-5, mikä on muihin toimialoihin verrattuna hyvä tulos. Tyytymättömiä asiakkaita oli vain kaksi prosenttia vastanneista. PKS:n sähkökauppa sai omilta asiakkailtaan arvosanaksi 3,82. Erityisen tyytyväisiä PKS:n asiakkaat ovat asiointikanavien monipuolisuuteen, palvelun nopeuteen sekä palveluhenkilöstön asiantuntevuuteen.

Keskimääräiset annetut arvosanat olivat hieman laskeneet edellisestä vuodesta, mutta ovat edelleen korkeammalla tasolla kuin vuonna 2017. Vaihtelut vuosien välillä ovat hyvin pieniä.  Toimialavertailussa sähköyhtiöiden toiminta ja palvelu arvioitiin hieman paremmaksi, kuin muiden vastaavanlaisten palveluntarjoajien, kuten vakuutusyhtiöiden.

Kaikkein tärkeimpinä asioina tärkeimpiä asioina asiakassuhteen kannalta olivat asiakkaiden mielestä luonnollisesti kilpailukyinen hinta (76%). Heti sen jälkeen tulevat laskutuksen selkeys (67%), palveluhaluinen henkilöstö (66%) ja yhtiön hyvä maine (61%).

Suosituimpana yhteydenottokanavana on säilynyt puhelin, mutta myös muuta välineet tulevat koko ajan yhä suositummaksi. Samoin viestinnän seuraaminen on hajaantunut moneen eri kanavaan.

https://energia.fi/julkaisut/materiaalipankki/energiayhtioiden_asiakastyytyvaisyys_pysynyt_korkealla.html#material-view