Elämää sähkölinjojen alla – mitä sähkölinjan alla saa tehdä ja mitä ei?

Sähkölinjojen alla oleva maa kuuluu maanomistajalle, ja verkkoyhtiöllä on oikeus kulkea alueella ja hoitaa sähköverkkoa.  Johtoaluetta voi hyödyntää monenlaiseen viljelyyn ja virkistykseen, kun muistaa huomioida turvallisuusohjeet.

Ulkoilua jokamiehenoikeudella

Sähkölinjojen alla voit marjastaa, sienestää ja lenkkeillä vapaasti, kunhan et aiheuta vähäistä suurempaa häiriötä tai haittaa. Ratsastaminen maastossa ja yksityistiellä kuuluu jokamiehenoikeuksiin, tosin silloinkin pitää välttää erityiskäytössä olevia alueita, kuten taimikoita, peltoja ja piha-alueita. Moottorikelkkailuun tarvitaan aina maanomistajan lupa.

Maanomistaja voi käyttää aluetta viljelyyn

Sähköjohtojen alla maanomistaja voi kasvattaa joulukuusia tai vaikkapa marjapensaita, kunhan latvojen korkeus ei ylitä kolmea metriä. Erilaisia luonnontuotteita, kuten kuusenkerkkiä, katajaa ja leikkohavuja, voi hyvin kerätä ja kasvattaa linjojen alla. Alueelle voi perustaa myös riistanhoitoalueita tai kosteikkoja, tai siellä voi tarjota pesintäpaikkoja ja sopivia ravintokasveja pölyttäjille. Viime vuosina on toteutettu aikaisempaa leveämpiä johtoalueita, joissa puut kaadetaan niin pitkälti, etteivät ne enää ylety vahingoittamaan linjaa. Näillä suoja-alueilla voi kasvattaa normaalisti metsää.

Ilmoita kaikista johtoalueiden käyttötavoista verkkoyhtiölle, ja merkitse alue maastoon vaikkapa kyltein. Kaikista johtoalueille tehdyistä viljelmistä tms. tehdään sopimus verkkoyhtiön kanssa, jotta alueet pystytään ottamaan huomioon huolto- ja raivaustöiden yhteydessä. Hangen alta ei erota taimikkoa talvisaikaan.

 

varoalue keskijännitelinjan läheisyydessä varoalue voimalinjan läheisyydessä

Noudatathan turvaetäisyyksiä

  • Sähkölinjan alla olevan kasvuston enimmäiskorkeus on 3 m.
  • Pylväiden ja niiden haruksien ympärille on rauhoitettava kokematon 3 m:n alue. Pylväisiin tai pylväsrakenteisiin ei saa kiinnittää mitään.
  • 110 kV:n johtoalueiden keskelle on jätettävä 3 m leveä kulkuväylä vapaaksi huoltokonetta varten.
Johtotyyppi Alla Sivulla
0,4 kV 2 m 3 m
20 kV 2 m 3 m
110 kV 3 m 5 m
220 kV 4 m 5 m
400 kV 5 m 5 m

Lisää tietoa voimajohdoista: www.fingrid.fi

Ideoita voimajohtoalueen hyödyntämiseen maanomistajan ideakorteista: www.fingrid.fi/ ideakortit