Kun maakaapeli katkeaa – mitä silloin tapahtuu ja mitä se vaikuttaa sähkönkäyttäjälle?

Maassa sähköjohdot ovat  suojassa myrskyiltä mutta voivat kohdata toisenlaisen vaaran: kaivinkoneen kauhan. Millainen ongelma kaapelin katkeaminen on sähkön toimitusvarmuuden kannalta? Kysymyksiin vastaa käyttöpäällikkö Matti Pesonen PKS Sähkönsiirrosta. 

Kuinka yleistä maakaapelin vaurioituminen on?

Verkkoa rakennetaan nyt paljon, ja myös tuoretta kaapelia on maastossa paljon. Kovin yleistä kaapelien vaurioituminen ei ole, mutta kyllä sitä aina silloin tällöin tapahtuu. Valtaosa kaapelien vaurioitumisista tapahtuu kaivutöiden yhteydessä, kun parannetaan ojia, rakennetaan tietä tai vaikkapa kaivetaan aitaa pihan läheisyydessä. Kaivinkoneen käyttäjä ei tiedä kaapelin sijaintia ja rouhaisee sen poikki. Tämän vuoksi on tärkeätä, että aina selvitetään etukäteen, onko työalueella mahdollisesti kaapeleita ja missä ne sijaitsevat.

Vanhuuttaan kaapelit katkeavat harvoin. Valmistajat lupaavat niille 50 vuoden käyttöikää, ja käytännössä ikä voi olla vieläkin pidempi. Joskus jokin komponentti voi olla viallinen tai hiljattain rakennettua kaapeliverkkoa joudutaan korjaamaan jonkin muun rakenteellisen vian johdosta.

Miten kaapelivika havaitaan ja paikallistetaan?

Runkoverkkojen keskijännitekaapeleiden vikaantumiset näkyvät meillä valvomossa, sillä automatiikka havaitsee ne. Mutta jos muuntamoilta taloihin kulkeva pienjännitekaapeli menee poikki, siitä ei tule meille automaattisesti tietoa. Tieto tulee yleensä asiakkaalta, joka vian huomaa. Joskus vika on sähkönkäyttäjän tontilla, vaikka kaivutöitä on tehty kauempana niin, että se vaikuttaa sähkönsaantiin. Kun kaapeli on poikki, sähköä ei tule, mutta kaapeli voi myös olla vioittunut vain osittain. Silloin sähköt toimivat epämääräisesti tai valot vilkkuvat tai jopa puuttuvat jostakin. Sähkönkäyttäjälle ei ole siitä vaaraa, mutta laitteille se voi aiheuttaa ongelmia. Silloin kannattaa olla yhteydessä omaan paikalliseen sähköverkkoyhtiöönsä ja tehdä vikailmoitus.

Aiheuttaako katkennut tai vaurioitunut kaapeli vaaraa maastossa?

Sähköverkossa on suojaus, joka katkaisee sähkön, kun kaapeli vaurioituu. Vaurioituneen kaapelin luota on poistuttava välittömästi, eikä siihen saa missään tilanteessa koskea. Turvallinen vähimmäisetäisyys vikapaikkaan on noin 20 metriä.

Jos vian aiheuttaja ilmoittaa meille vahingosta, tarkka vikapaikka on heti tiedossa. Aina vikapaikkaa ei tiedetä tarkkaan. Silloin sitä etsitään vianrajaustoimenpiteillä, jolloin kaapeliin palautetaan jännite vian paikantamisen ajaksi. Turvallisuussyistä korjattavan kaapelin läheisyydessä ei saa oleskella.

Sähkökaapeleiden vaurioitumistapauksissa on aina oltava yhteydessä verkkoyhtiöön, jotta vika saadaan korjattua turvallisesti. Sähkökaapeli voi olla vaurioitunut sisäisesti, vaikka silminnähtävää vikaa siinä ei olisikaan. Myös kaapelivaipan pieneltä vaikuttavat vauriot voivat aiheuttaa kaapelin vikaantumisen vielä vuosien kuluttua vaipan vaurioitumisesta.

Miten kaapelivika korjataan? Kuka sen maksaa?

Maakaapelivian korjaaminen on ilmajohtoon verrattuna työläämpää ja hankalampaa etenkin silloin, jos vikapaikka ei ole tiedossa. Siihen tarvitaan kaivutöitä, ja kaapelin jatkaminen on hidasta. Etenkin talvisaikaan sähkö palautetaan asiakkaalle muuta reittiä pitkin tai hänelle tuotetaan korjauksen ajan varavoimaa aggregaatilla.

Kaapelin katkaisija on velvollinen korvaamaan vahingosta aiheutuneet kustannukset etenkin siinä tapauksessa, jos hän ei ole selvittänyt kaapelin sijaintia etukäteen.

Kaapeli on verkkoyhtiön omaisuutta liittymispisteeseen saakka. Siitä eteenpäin liittymiskaapeli ja omat, tontilla olevat kaapelit ovat asiakkaan omaisuutta.

Miten kaapelivikoja voidaan estää?

Kun kaivutyöt ovat ajankohtaisia, kaapeleiden sijainti kannattaa aina selvittää etukäteen. Reitillä olevien sähkökaapeleiden sijainnin saa selville ottamalla yhteyttä omaan sähköverkkoyhtiöönsä. Verkkoyhtiöistä saa tiedon kaivualueella sijaitsevista kaapeleista ja tarvittaessa myös niiden maksuttoman näytön. Yhteys verkkoyhtiöön on hyvä ottaa hyvissä ajoin.

Keskijännite- ja pienjännitekaapelit asennetaan vähintään 0,7 metrin syvyyteen. Joskus ojia on ruopattu ja kaapeli on pellolla lähempänä pintaa. Se voi olla alkuperäistä asennussyvyyttä pinnemmassa myös muista syistä. Asennuksissa käytetään suojaputkia ja kouruja ja kaapelin päällä merkintänauhaa. Kaikkia kaapeleita ei kuitenkaan ole suojattu, jolloin ne ovat alttiimpia vaurioille. Maastossa maakaapeleiden sijainnista ei ole merkkejä maanpinnalla, joten niitä on mahdotonta huomata ilman selvitystä.

Sähkökaapelien lisäksi kaivajan tulee varmistaa muiden kaapelien sijainnit kaivualueella. Valtakunnallisesta Johtotieto-palvelusta saa nopeasti selville televerkon kaapelit. Palvelu on käytettävissä 24/7. Palvelussa ei ole sähköjohtoja, joten niiden selvittäminen vaatii aina yhteyden ottamisen paikalliseen sähköverkkoyhtiöön.

PKS Sähkönsiirto

  • Ilmoitukset sähköhäiriöistä voit tehdä vikapalvelunumeroon 013 2663 900 (pvm/mpm).
  • Kaapelinnäyttöön liittyvissä asioissa asiakaspalvelumme vastaa numerosta 013 2663 100 (pvm/mpm).
  • Asiakaspalvelumme on auki ma–to klo 8–18 ja pe klo 9–18.

Maakaapeleiden sijaintiselvityspalvelu

Johtotieto Oy
p. 0800 12600
www.johtotietopankki.fi