9.3.2023

Asiakas saa sähköhyvitykset automaattisesti

Laki takautuvasti maksettavista sähköhyvityksistä astui voimaan 6.3.2023. Hyvitys maksetaan neljän talvikuukauden ajalta niille kuluttaja-asiakkaille, joiden sähköenergian hinta on marras-helmikuussa ollut yli 10 senttiä kilowattitunnilta, ja niille, joilla on pörssihintaan perustuva sähkönmyyntisopimus. Sähköhyvitystä maksetaan siten, että se on kuukausittain 50 prosenttia sähköenergialaskusta 90 euron omavastuun ylittävältä osalta, mutta kuitenkin enintään 700 euroa kuukaudessa.

Sähköhyvitys maksetaan automaattisesti sähkön myyjän tekemänä hyvityksenä sähkölaskulla, eikä asiakkaan tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä sen saamiseksi. Hyvitys ei koske sähkönsiirtoon liittyviä maksuja.

Hyvitys maksetaan kahdessa erässä, joista ensimmäinen muodostuu vuoden 2022 marras-joulukuun sähköenergian kulutuksen perusteella aikaisintaan huhtikuussa 2023 päivätyllä sähkölaskulla. Toinen erä lasketaan tammikuun kulutuksen perusteella kaksinkertaisena. Näin asiakas saa sähköhyvitystä neljää kuukautta vastaavalta ajalta.

Sähköhyvitys ei vaikuta aiemmin päätettyihin sähkön arvonlisäveron alennukseen, verotuksen sähkövähennykseen tai Kelan sähkötukeen. Kertaluonteinen hyvitys täydentää näitä jo säädettyjä väliaikaisia tukimuotoja.

Katso sähköhyvitykseen liittyvät usein kysytyt kysymykset

Lisämaksuaika, arvonlisäveron alennus, ja erikseen haettavat tuet:

Voit pyytää talven sähköenergialaskuille lisämaksuaikaa

Voit pyytää tarvittaessa lisämaksuaikaa 1.1.–30.4.2023 kulutukseen liittyville sähköenergialaskuille enintään 120 päivää kunkin laskun alkuperäisestä eräpäivästä ilman kuluja ja korkoja. Maksuajasta voit sopia yhteistyökumppanimme Ropo Capitalin maksuneuvonnassa puh. 09 2315 0442. Maksuneuvonta on avoinna arkisin klo 8–20 ja lauantaisin klo 10–15. Voit asioida myös online-palvelussa ropo-online.fi, jonne kirjaudut verkkopankkitunnuksillasi. Pyyntö lisämaksuajasta tulee esittää ennen laskun eräpäivää.

Elinkeinonharjoittaja voi saada maksuaikaa enintään 60 päivää. Luottolaitokset ja rahoituslaitokset eivät ole oikeutettuja lisämaksuaikaan.

Saat arvonlisäveron alennuksen suoraan sähkölaskuusi

Hallituksen päättämä sähköenergian arvonlisäveron alennus 24 %:sta 10 %:iin on voimassa joulukuusta 2022 huhtikuun loppuun 2023. Alennus koskee sähköenergian perusmaksua, sähköenergian hintaa per kilowattitunti ja myös valitun uusiutuvan energian lisämaksua. Alennus ei koske sähkönsiirtoa tai sähköveroa. Saat arvonlisäveron alennuksen automaattisesti sähkölaskuusi ja ensimmäisen kerran se näkyy sähkölaskulla joulukuun kulutuksen osalta. Laskulla voi olla molempia verokantoja, jos laskutuskautesi on alkanut ennen 1.12. Arvonlisäveron alennusta sinun ei tarvitse itse hakea, vaan se huomioidaan suoraan sähkölaskullasi.

Verottajalta haettava sähkövähennys

Kotitalous on verovuonna 2023 oikeutettu sähkövähennykseen, jos 1.1.–30.4.2023 välisenä aikana vakituisessa asunnossa kulutetusta sähköenergiasta maksettu määrä ylittää 2 000 euroa. Ylimenevä osuus oikeuttaa kotitalousvähennykseen, ja siihen lasketaan sähköenergiasta maksettu verollinen summa sekä siihen liittyvä perusmaksu. Vähennyksen osuus on 60 prosenttia kustannuksista 2 000 euroa ylittävältä osalta. Vähennys on kuitenkin enimmillään 2 400 euroa. Sähkövähennyksellä ja muilla kotitalousvähennyksillä on yhteinen 100 euron omavastuu.

Vähennystä pitää hakea itse Verohallinnosta ja siitä voit lukea lisää vero.fi-sivuilta.

Kelasta haettava sähkötuki

Mikäli sähkövähennystä ei pysty hyödyntämään täysimääräisesti, kannattaa selvittää mahdollisuudet Kelan sähkötukeen. Sähkötuki on Kelasta haettava verovapaa kustannusten korvaus sähköenergian osalta 1.1.–30.4.2023 väliseltä ajalta. Sähkötuen omavastuuosa on 400 euroa kuukaudessa ja tuen määrä 60 prosenttia omavastuun ylittävästä osasta.

Sähkölaskusta huomioidaan enintään 1 500 euroa kuukaudessa. Näin ollen enimmäistuki kuukaudessa olisi 660 euroa. Tukea maksetaan neljältä kuukaudelta, eli tuen enimmäismäärä koko lain voimassaoloajalta olisi 2 640 euroa. Sähkötuki on kustannusten korvausta, jota ei katsota tuloksi muuta sosiaaliturvaa koskevaa lainsäädäntöä sovellettaessa. Väliaikaiset tuet eivät koske sähkönsiirtoon liittyviä maksuja tai sähköveroa.

Tukea haetaan itse Kelasta ja siitä saat lisätietoa www.kela.fi