29.5.2019

PRIIMAPLUS Sähkömarkkinoiden vuosikello

Tuntihinnoiteltua pörssisähköä ostavat asiakkaat näkevät vuodenaikoihin liittyvät hinnanvaihtelut laskutushinnoissaan ja tulevien ajanjaksojen kiinnityshinnoissa. Mutta miksi hinta vaihtelee ja voiko tähän varautua?

Sähkömarkkinoiden vuosikello

Kirjoittelin aikaisemmin, mitkä tekijät vaikuttavat sähkön hinnan muodostumiseen sähkömarkkinoilla. Vuodenaikoihin liittyy tiettyjä säännönmukaisuuksia, jotka vaikuttavat sähkön hintaan.  Avaan hiukan, mistä hintojen vaihtelu johtuu ja miten tämä vaikuttaa pörssisähkön hintaan.

Talvi eli Q1: kylmä sää lisää kysyntää

Talvella sähkö on tavallisesti kalleimmillaan. Silloin sähkönkulutus on kova lämmitys- ja valaisutarpeen vuoksi, mikä tarkoittaa, että sähköä pitää tuottaa paljon ja kaikilla käytössä olevilla keinoilla. Eri tuotantomuotojen ajojärjestyksen määrää hinta. Suomessa edullisinta sähköä syntyy vesi- ja tuulivoimalla sekä ydinvoimalla. Kun niiden tuottama sähkö ei riitä, saadaan sähköä kaukolämmön ja teollisuuden prosessien sivutuotteena sekä lopulta fossiilisilla polttoaineilla. Talvella olemme riippuvaisia myös tuontisähköstä niin muista Pohjoismaista kuin Venäjältäkin. Tuulivoimaa ei kovimmilla pakkasilla yleensä saada. Viime vuosina olemme saaneet varoituksia sähkön riittävyydestä, mutta vielä se on aina riittänyt.

Sähkön ostajana on ihan viisasta varautua hinnan nousuun talvella. Mikäli sopimuksesi antaa mahdollisuuden, hintaa kannattaa varmistella etukäteen. Näin mahdolliset häiriöt voimalaitoksissa tai sähkön siirtoverkoissa eivät tee laskuun ikäviä yllätyksiä. Lopulta sähkön hinnan määrittää pakkasjakson pituus.

Kevät eli Q2: lisää vettä myllyihin

Keväällä sähkön hinta yleensä laskee. Vesivoima, joka muodostaa puolet pohjoismaisesta sähköntuotannosta, saa kirjaimellisesti lisää vettä myllyihin, kun lumet sulavat altaisiin. Samalla lämpötila nousee. Kevät onkin edullista aikaa sähkön käyttäjille, joskin tuulivoiman epäsäännöllisyys voi vaikuttaa siihen, että päivät ja tunnit ovat hyvin eri hintaisia. Keskihinta pysyy kuitenkin kurissa ja ne, jotka pystyvät ohjaamaan sähkön käyttöä hintojen mukaan, hyötyvät siitä.

Kesä eli Q3: vuosihuollot lisäävät yllätyksen mahdollisuuksia

Kesällä sähkön kysyntä on vähäistä teollisuuden lomakauden ja lämpimien ilmojen johdosta ja yleensä hinnatkin pysyttelevät aisoissa. Toisaalta joillain toimialoilla kysyntää riittää kesälläkin  jäähdytystarpeen vuoksi. Kesäajalle ajoittuvat Suomen ja Ruotsin ydinvoimaloiden huoltotauot, joten sähkön tuotantoa on huomattavasti normaalia vähemmän. Huoltotauoista johtuen voidaan kesälläkin nähdä kalliita hintoja, etenkin jos samaan aikaan sattuu jotain poikkeuksellista, kuten huollon venyminen tai vika siirtoyhteyksissä. Kaikkein eniten kesän hintoihin vaikuttaa kuitenkin sää. Jos on vettä, sähkö on edullista. Jos puolestaan on kuivaa, sähkön hinta nousee, kun halpaa vesivoimaa säästellään talvea varten ja sähköä tuotetaan kalliimmilla tuotantotavoilla. Kuluttajan sähkölasku pysyy kesällä kuitenkin aisoissa, koska kulutusta on yleensä vähän. Aurinkotuottajat pääsevät kesällä halvalla, koska he voivat tuottaa itse oman sähkönsä. 

Syksy eli Q4: tuulten armoilla

Syksyllä ilmat alkavat jäähtyä ja sähkön hinnat yleensä nousta kysynnän kasvaessa. Syksyllä sähkön hintoihin vaikuttavat menneen kesän vesitilanne ja tulevan talven pakkasodotukset, mitkä heiluttavat hintoja joskus rajustikin. Lämmityskauden alkaminen vaihtelee vuosittain, joten pörssisähkön ostajan kannattaa varautua syksyn nouseviin hintoihin.

Vuodet eivät ole veljiä keskenään

Jatkuvasti muuttuvat olosuhteet ja markkinatilanteet aiheuttavat sen, että selkeää säännönmukaisuutta eri vuodenaikojen tai vuosien välillä on vaikea tunnistaa. Vaikka yllä mainitut vuodenaikavaihtelut ovat tosia, jokainen vuosi on omanlaisensa ja vuodenaikojen hinnat muodostuvat sen hetkisten olosuhteiden mukaisesti. Markkinoiden tuntemuksesta ja lukemisesta onkin paljon apua hintakiinnitysten ajoittamisessa ja teemme sen mielellämme puolestasi.

Oheinen kuva näyttää pörssisähköjen toteutuneet kvartaalikeskihinnat Suomessa vuosilta 2010-2018.

Miten sitten voit varautua hinnan vaihteluihin?

Priimaplus-sopimuksella voit kiinnittää sähkön hintaa tuleville vuosineljänneksille silloin, kun hintataso on itsellesi sopiva. Taktiikoita on monia. Voit esimerkiksi asettaa hälytyksen, jolloin saat viestin kännykkääsi asettamasi hintarajan ylittyessä tai alittuessa. Voit myös verrata tarjolla olevia kiinnityshintoja toteutuneisiin hintoihin ja arvioida, onko hinta edullinen vai ei.  Voit tutustua näihin toiminnallisuuksiin ja tulevien hintajaksojen kiinnityshintoihin Priima Live -palvelun demossa. Hintakiinnityksistä voit lukea lisää täältä

Yksinkertaisinta on toki jättää sähkömarkkinoiden seuraaminen ammattilaisille. Priimaplus-sähkösopimukseemme sisältyy maksuton hinnankiinnityspalvelu, jossa sähkömarkkinoiden asiantuntijamme hoitavat hinnankiinnitykset puolestasi.