10.10.2023Tomi Turunen

Sähkömarkkinakatsaus: Luottavaisesti kohti talvea

Kuin luonto konsanaan myös sähköjärjestelmässä varaudutaan aina keväästä lähtien tulevaa talvea varten. Pitkin vuotta ajoitetut voimalaitosten ja maiden välisten sähkön valtateiden eli siirtoyhteyksien huollot ajoitetaan siten, että niillä olisi mahdollisimman pieni vaikutus sähkön riittävyyteen ja sitä kautta hintoihin. Nyt lokakuun alkupäivinä suunnitellut vuosihuollot ovat loppusuoralla ja talvi saa tehdä rauhassa tuloaan. Viime talven energiakriisin aaltojen myötä meille opetettiin kuinka jokainen voi omalla sähkönkäytöllään mahdollistaa sähkön riittävyyden talven kylminä hetkinä. Valtakunnallisen Astetta Alemmas -kampanjan teemat ovat myös tänä vuonna tarpeellisia, vaikka luottamus sähkön riittävyyteen onkin tällä hetkellä korkealla merkittävästi lisääntyneen tuulivoiman, erinomaisen vesitilanteen sekä Suomen ja Euroopan suurimman ydinvoimalan, Olkiluoto 3 -voimalaitoksen, siivittämänä.

Viime syksyn korkeat hinnat ja pelko talven hintatasosta on kaikkien muistissa. Suomen sähköjärjestelmä on tällä hetkellä hyvin erinäköinen kuin vuosi sitten. Olkiluodon 1600 megawatin tehoinen kolmosreaktori on nyt käytössä ja tuulivoiman määrä on kasvanut noin 2000 megawattia vuodessa tuoden mukanaan myös suurta heilahtelua pörssisähkön hintoihin. Lisäksi sähkönkulutus on vähentynyt selvästi johtuen pääosin teollisuuden heikosta suhdannetilanteesta.

Analyysien perusteella positiiviset hintaennusteet talvelle

Tällä hetkellä talven markkinahintojen analyysit kertovat, että keskihintataso on tulevana talvena selvästi matalampi kuin kahtena edellisenä talvena. Analyyseihin liittyy luonnollisesti paljon oletuksia ja epävarmuuksia säätilan, voimalaitosten toimivuuden ja maailman geopoliittisten olosuhteiden osalta. Viimeisen kahden vuoden ajan olemme konkreettisesti huomanneet mitä tarkoittaa se, että sähkönhinta määräytyy sen tuotantomuodon mukaan, joka riittää kattamaan kunkin hetken tarpeemme. Fossiilisten kivihiilen ja maakaasun hintojen voimakas nousu Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman energiakriisin myötä, näytti meille mihin hintataso voi nousta, kun energian tuotannossa käytettävistä raaka-aineista on niukkuutta. Nyt Euroopan maakaasuvarastot on saatu täytettyä ja luotto kaasun riittävyyteen ja matalampaan hintatasoon on vahva, mikä näkyy tulevan talven ennustetussa hintatasossa.

Sähkösopimus oman tarpeen ja arvostuksen mukaisesti

Mikä sopimus minun kannattaa tehdä talveksi? Onko pörssisähkö oikea ratkaisu vai pitäisikö tehdä kuukausittain tai kvartaaleittain hinnaltaan päivittyvä sopimus? Käymme päivittäin asiakkaidemme kanssa keskusteluja siitä, mikä on juuri tässä hetkessä sopivin sähkösopimus. Kysymykseen ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta, vaan jokaisella sähkönkäyttäjällä on erilaiset tarpeet sähkösopimuksensa suhteen. Yhteistä kaikille on, että haluamme sähköenergian mahdollisimman edullisesti ja siihen me PKS:llä pyrimme kaikkien sopimuksiemme osalta.

Erilaisten sopimustyyppien keskeisin ero on hintavarmuudessa ja sen pituudessa. Pörssisähkösopimuksissa asiakkaan sähköenergiasta maksama hinta määrittyy jokaiselle tunnille erikseen sähköpörssi Nordpoolissa. Sähkönkulutuksen ruuhkatunteina hinta voi nousta ajoittain korkealle, mutta se voi vastaavasti olla myös jopa negatiivinen. Kahden vuoden määräaikaisessa kiinteähintaisessa sopimuksessa saat hinnan tietoosi koko sopimuskauden ajaksi, eikä sitä pysty kumpikaan osapuoli muuttamaan. Lyhyempää hintavarmuutta on saatavilla kuukauden ja kolmen kuukauden hintavarmuuden tarjoavissa sopimusmalleissamme.

Sopimuksissa on selkeät erot hintojen päivittymisen osalta

Jos sinä mietit sopivaa sähkösopimusta itsellesi tähän hetkeen ja tulevaisuuteen, niin tässä hintavarmuuden ja erityyppisten mahdollisuuksien kautta tarkasteluna meidän vaihtoehtomme:

Priima-pörssisähkösopimus tarjoaa ainoana sopimuksena sähkömarkkinoilla mahdollisuuden sekä ostaa pörssisähköä että tehdä itse kuukaudesta kahteen vuoteen kestäviä hintakiinnityksiä, joiden avulla pystyt varmistamaan hintatasoa esimerkiksi talvelle, jos se on sinulle tarpeellinen ajankohta vakauttaa hintatasoa. Tuntikohtaisen pörssisähkön ostaja pystyy kulutuksen ajoituksella hyötymään tuulivoiman mukaan vaihtelevista hinnoista ja hyötymään siitä rahallisesti.

Optimi kuukausi -sopimuksen hinta päivittyy kuukausittain sähkön johdannaismarkkinoiden hintakehityksen mukaisesti. Jos pörssisähkön tuntikohtainen hinnoittelu tuntuu Sinusta liian vaihtelevalta ja sitoutuminen kahdeksi vuodeksi kiinteään sähkön hintaan liian suurelta riskiltä, voi olla hyvä vaihtoehto ostaa sähköä kuukausittain pörssihinnan mukaan hinnoiteltuna.

Oiva– ja Oiva plus -sopimukset tarjoavat mahdollisuuden kolmen kuukauden välein markkinahintojen muutosten mukaan päivittyvään hintatasoon. Oiva-sähkösopimuksen hinta seuraa sähkön tukkumarkkinoiden hintakehitystä neljännesvuosittain ja pysyy tällä tavoin ajan tasalla.

Optimi takuu tarjoaa tällä hetkellä kiinteän kahden vuoden sopimusjakson, jolloin pystyt tietämään sähkön hinnan etukäteen koko sopimuskaudelle. Ei yllätyksiä, eikä markkinahintojen muutosten vaikutusta sopimuskauden ajalla.

Minkä näistä vaihtoehdoista valitsetkaan, pyrimme kaikissa sopimusmalleissa mahdollisimman edulliseen sähköenergian hintaan vaihtelevissa markkinatilanteissa. Vaikka yksittäisenä sähkönmyyjänä emme pysty vaikuttamaan sähkömarkkinoiden hintatasoon, on omasta sähköntuotannostamme etua asiakkaalle. Oma tuotanto ei kuitenkaan riitä kattamaan asiakkaidemme tarvetta, joten markkinahintojen muutokset vaikuttavat väistämättä kaikkien sopimuksiemme hintoihin.

Kohti talvea mennään luottavaisissa tunnelmissa sähkön riittävyyden ja hinnan osalta. Toivokaamme, että sähkön tuotantotekniikka pelaa ja voimalaitoksissa sekä sähkön valtateissä maiden välillä ei tule yllättäviä vikaantumisia.

Tomi Turunen
Liiketoimintajohtaja, Sähkökauppatomi.turunen@pks.fi