6.9.2022

Vaativa markkinatilanne haastaa sähkönmyyjän ja sähkönkäyttäjän

Elämme monelle tavalla haastavia aikoja. Sähkönhankintakustannusten nousun myötä me sähkönmyyjät olemme ilmoittaneet toistaiseksi voimassa olevien hintojen korotuksista asiakkaille. Määräaikaisten sopimusten hinnat ovat nousseet reilusti yli 30 sentin ja osa yhtiöistä on poistanut niitä myynnistä. Pörssisähkön hintojen vaihtelu on ollut heinä- ja elokuun aikana valtavaa, kun halvin tunti oli ainoastaan 0,006 senttiä kilowattitunnilta ja kallein peräti 106,78 senttiä kilowattitunnilta. Mistä ihmeestä tämä johtuu ja mitä tämä tarkoittaa asiakkaille ja sähkönmyyjälle nyt ja tulevaisuudessa?

Venäjän aloittama hyökkäyssota on laittanut tänä vuonna Euroopan energiavirrat uusiksi, kun määrätietoisesti on pyritty katkaisemaan kaikenlaisen energian ostaminen Venäjältä. Tähän liittyen mm. sähkön ostaminen Venäjältä Suomeen katkaistiin heinäkuussa, kivihiilen tuontikielto Eurooppaan alkoi 10.8. ja maakaasun virtaaminen Venäjältä Eurooppaan on vähentynyt koko ajan osana sotatoimien vastustusta. Kaikki tämä on vauhdittanut voimalaitospolttoaineina käytettävien maakaasun, kivihiilen sekä päästöoikeuden hintojen nousua elokuun aikana kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle (kuva 1).

Kuva 1. Voimalaitospolttoaineiden hintojen muutokset 4/2021 alusta tähän päivään sekä viimeisen kuukauden aikainen kehitys. (Lähde: Power-Deriva Oy:n päiväraportti)
Kuva 1. Voimalaitospolttoaineiden hintojen muutokset 4/2021 alusta tähän päivään sekä viimeisen kuukauden aikainen kehitys. (Lähde: Power-Deriva Oy:n päiväraportti)

Futuurit määrittelevät kiinteähintaisten sähkösopimusten hintatason

Markkinahintojen nousun aiheuttama riski on kaventanut sähkönmyyjien tarjontaa. Mediassa on esitetty kysymyksiä, onko pörssisähkösopimus kohta ainoa, jota yhtiöt pystyvät tarjoamaan asiakkailleen. Sähkönmyyjät varmistavat kiinteähintaisten sopimusten hinnan tulevaisuuteen sähköjohdannaisilla eli futuureilla. Futuurit ovat hintoja, joilla sähkönmyyjät ja -ostajat ovat sopineet kaupat etukäteen. Ne ovat markkinoiden tämän hetken näkemys siitä, mikä on sähkön ”oikea hinta” tulevaisuudessa. Futuurikauppaa tehdään Nasdaq OMX:n ylläpitämässä raaka-ainepörssissä.

Oheisesta kuvasta (kuva 2) on nähtävillä, kuinka futuurien hinnat eli sähkönhankintakustannuksemme ovat nousseet vuoden viimeisen neljänneksen osalta. Jos olisimme hankkineet kaiken asiakkaidemme tarvitseman sähkön elokuun puolivälissä, olisimme varmistaneet sähkölle hankintahinnan 64 sentillä ja tähän päälle toiminnan kuluja, joten hinta olisi kivunnut lähelle 70 senttiä kilowattitunnilta. Teemme sähkönhankinnan toimenpiteitä eri sopimusmallien mukaan jatkuvasti ja tällä pyrimme mahdollistamaan mahdollisimman edullisen hintatason eri sopimuksille. Tällä samalla tavalla hinnoitellaan sähkömarkkinasta tarjottavien eri sopimusjaksojen hinnat aina kuukauden sopimuksista kahden vuoden takuuhintaisiin.

Kuva 2. Sähköjohdannaisten hintakehitys 1.10.2021 – 5.9.2022.
Kuva 2. Sähköjohdannaisten hintakehitys 1.10.2021 – 5.9.2022.

Pörssisähkösopimuksessa asiakkaan kanssa sovitaan marginaalista ja asiakas vastaa itse muuten kulutuksestaan ja tuntihinnan muodostamasta kustannuksesta sellaisenaan. Pörssisähkön tuntihinta muodostuu Pohjoismaisen sähköpörssin Nord Poolin jokapäiväisessä kaupankäynnissä, jonne me myyjät annamme oman ennusteemme asiakkaidemme tarpeesta ja tuottajat ilmoittavat tuntitasolla siitä, kuinka paljon pystyvät milläkin hintatasolla tuottamaan. Näin sähkölle muodostuu jokaiselle tunnille oikea hinta, ja pörssissähkössä asiakkaat maksavat tämän sekä sen päälle tulevan marginaalin. Pörssisähkö on ollut historiassa edullisin tapa hankkia sähköä ja samalla meille myyjille tuloksen kannalta riskittömin. Nyt poikkeavan tilanteen vuoksi on noussut esille huoli, että onko tämä tosiaan ainoa malli, jolla jatkossa voidaan ostaa ja myydä sähköä.

 

Miksi markkinahintojen muutokset vaikuttavat PKS Sähkökaupan sopimuksiin?

Me PKS Sähkökaupassa olemme yksi toimija Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla sekä tuottajan, että sähkönmyyjän roolissa. Omistamme 10 vesivoimalaa täällä Pohjois-Karjalassa sekä omistusosuuksien kautta ydinvoimaa, tuulivoimaa sekä kaukolämmön yhteydessä tuotettavaa sähköä. Vuonna 2021 myimme asiakkaillemme sähköä yhteensä 1171 GWh ja tuotantomme oli 251 GWh. Omavaraisuutemme viime vuonna oli 21 %, joka osoittaa sen, että sähkömarkkinoiden muutokset vaikuttavat merkittävästi meidän toimintaamme ja sähkösopimuksiemme hinnoittelu perustuu sähkömarkkinoihin.

Sähkömarkkinoiden voimakkaasti kohonneiden hankintahintojen vuoksi olemme mekin joutuneet tarkastelemaan tarjontaamme ja ottamaan väliaikaisesti pois uusasiakasmyynnistä kvartaaleittain hinnoiteltavat Oiva- ja Oiva plus -sopimukset sekä Optimi kuukausi -sopimuksen. Määräaikainen Optimi takuu -sopimus on meillä edelleen myynnissä ja hintatasoa tarkastellaan jatkuvasti markkinahintojen muutosten mukaan samoin kuin on tehty kyseisen tuotteen hinnoittelun osalta koko ajan. Priima-pörssisähkösopimuksessa asiakkaalla on käytettävissä tuntikohtainen sähkönhinta sekä futuurien kautta laskettavat eripituiset kiinnityshinnat, joilla voi itse varmistaa vaikka 50 % omasta sähkönhinnastaan. Priiman hinnoittelumallissa on myös mukana Kulutusvaikutus (profiilivaikutus), jolla on mahdollisuus alentaa kiinnitettyä hintaa ajoittamalla sähkönkulutusta pörssisähkön edullisimmille tunneille. Priima plus -sopimuksessa yritykset voivat samalla tavoin hyötyä sähkön käytön ajoituksella ja hintakiinnityksillä sekä lisäksi tekemällä kanssamme hinnankiinnityspalvelusopimuksen. Salkunhoidon asiakkaille toteutamme sähkönhankinnan toimenpiteitä kunkin asiakkaan kanssa sovitun toimintamallin mukaisesti.

 

Miten kustannuksiin voi tässä tilanteessa vaikuttaa?

Sähkönhinta on erittäin herkkä kysynnän ja tarjonnan tasapainolle, joten jokaisen meidän tekemämme energiansäästötoimenpiteet vaikuttavat välittömästi ja pidemmällä aikavälillä muodostuvaan sähkönhintaan. Olemme haastavien aikojen äärellä, mutta yhdessä tästä selvitään. Valtakunnallinen Astetta alemmas -kampanja  kutsuu meidät kaikki mukaan energiansäästöön tulevan talven aikana. Yhdessä osallistumalla mahdollistamme ensinnäkin sähkön riittävyyden kaikissa tilanteissa ja toiseksi sillä voidaan vaikuttaa myös pörssisähkön toteutuvaan hintatasoon.

Tämä poikkeuksellinen tilanne koettelee varmasti meidän jokaisen taloutta, ja me PKS Sähkökaupassa yritämme omalta osaltamme mahdollistaa niin edullisen sähköenergian asiakkaillemme, kuin vain suinkin pystymme. Aikaisempaan totuttuun hintatasoon pääseminen voi viedä vuosia ja tällä hetkellä sähkömarkkinoiden utuinen kristallipallo osoittaa, että sinne ei nykyisellä tuotantorakenteella tultaisi pääsemään. Vihreä siirtymä kohti hiilivapaata tuotantoa on keskeinen tekijä, joka mahdollistaa tätä pidemmällä tähtäimellä. Uusiutuvan ja hajautetun sähköntuotannon haasteena on vaihteleva tuotanto, joka edellyttää joustoa myös meiltä sähkön käyttäjiltä. Tämän lisäksi me tarvitsemme vakaata tuotantoa, jota parhaimmillaan edustaa päästötön ydinvoima. Tilanne on tällä hetkellä vaativa, mutta tiedän, että ratkaisut löytyvät. Hintataso tulee olemaan korkeampi seuraavien vuosien aikana ja tähän meidän on sopeuduttava. Sähkönsäästö on tänä päivänä erittäin kannattavaa ja erilaiset investoinnit energiatehokkuuteen tai kulutuksen ajoitukseen kannattaa aloittaa mahdollisuuksien mukaan.


 Tomi Turunen

Liiketoimintajohtaja tomi.turunen@pks.fi